Autoškola Plus
Rudoleckého 25
Znojmo 669 02
Tel: 607 949 573
e-mail:

Tip:
Vyzkoušejte si e-testy ZDE.
Jak probíhají závěrečné zkoušky


Žadatel o řidičské oprávnění absolvuje po skončení kurzu zkoušku z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel. Zkouška se skládá ze tří částí:
  • Zkouška z předpisů provozu vozidel se skládá v elektronické podobě na počítači. Test obsahu obsahuje 25 otázek, které jsou hodnoceny jedním až čtyřmi body. Otázky mají vždy jednu správnou odpověď. Pro úspěšné provedení zkoušky musí žadatel dosáhnout u všech skupin ŘO nejméně 43 bodů z maximálního možného počtu 50 bodů. Zkouška trvá maximálně 30 minut. Vyzkoušejte testy zde.

  • Zkouška z ovládání a údržby vozidel se skládá ústně ze znalostí údržby některých částí vozidla. Pro skupinu A a B byla zkouška z ovládání a údržbu vozidla zrušena. Je jen kontrola vozidla před jízdou, která se nehodnotí.

  • Pro skupinu C, C+E, D, D+E bylo vyhláškou stanoveno 45 otázek, ze kterých si vytáhnete 2 až 4 otázky (dle konkrétní skupiny ŘO). Aby žadatel prospěl, musí dostatečně odpovědět na všechny uložené otázky.

  • Zkouška z praktické jízdy – žadatel musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a řešení dopravních situací vzniklých v silničním provozu. Zkouška z praktické jízdy trvá 30 až 45 minut dle konkrétní skupiny ŘO. Aby žadatel prospěl, nesmí se dopustit žádné hrubé chyby nebo přestupku (např. jízda na červenou, nedání přednosti v jízdě, nezastavení na příkaz značky “Stop, dej přednost v jízdě“, vjetí do zákazu vjezdu, nedání přednosti zprava, přejetí podélné čáry souvislé a podobně).

Za účast na závěrečné zkoušce se platí městskému úřadu správní poplatek ve výši Kč 700,-

Opravná zkouška


Pokud žadatel u některé nebo i u více zkoušek neprospěje, musí se zúčastnit zkoušky opravné, a to podle zákona nejdříve za pět pracovních dní, tedy nejdříve šestý den po neúspěšné zkoušce. Pokud neuspěje ani u této opravné zkoušky, skládá další opravnou zkoušku opět nejdříve šestý den po opravné zkoušce. Počet opravných zkoušek je omezen tak, že od závěrečné zkoušky (první zkoušky) musí žadatel úspěšně složit zkoušku ze všech předmětů (testy, jízdy) nejpozději do šesti měsíců. Pokud tak neučiní, musí podle zákona absolvovat v autoškole nový kurz v plném rozsahu.

Za účast na opravné zkoušce se platí městskému úřadu správní poplatek ve výši Kč 100,- (zkouška z předpisů provozu vozidel), Kč 200,- (zkouška z ovládání a údržby vozidel) resp. Kč 400,- (zkouška z praktické jízdy).

Autoškola Plus si za provedení opravné zkoušky inkasuje 300,-