Autoškola Plus
Rudoleckého 25
Znojmo 669 02
Tel: 607 949 573
e-mail:

Tip:
Kliknutím na položku se vám zobrazí podrobné informace.
Skupina B 10.800,-
B 18 let – motorové vozidlo, největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500kg, s 8 míst k sezení kromě řidiče. K tomuto vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg do největší povolené hmotnosti jízdní soupravy 4 250 kg nebo přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg do největší povolené hmotnosti jízdní soupravy 3 500 kg.
Rozšíření B/C 11.500,-
C 21 let – motorové vozidlo s výjimkou traktoru, největší povolená hmotnost převyšuje 3500kg, s 8 místy k sezení kromě řidiče. K tomuto vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o celkové hmotnosti nepřevyšující 750kg.
Rozšíření C/D 14.000,-
D 24 let – motorové vozidlo s více než s 8 místy k sezení kromě řidiče. K tomuto vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o celkové hmotnosti nepřevyšující 750kg.
Rozšíření C/C+E, D/D+E, 5.500,-
E – jízdní souprava složená z předcházející skupiny B, C, D. Přípojné vozidlo může být o celkové hmotnosti vyšší než 750kg. Jízdní souprava skupiny B+E nesmí přesáhnout největší povolenou hmotnost 7 000 kg.
Rozšíření z B na D smluvně
D 24 let – motorové vozidlo s více než s 8 místy k sezení kromě řidiče. K tomuto vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o celkové hmotnosti nepřevyšující 750kg.


Přezkoušení
Přihlásit se v autoškole s vyplněnou přihláškou a lékařským posudkem. Oba formuláře si můžete vytisknout na těchto stránkách. Zkouška se skládá z testu, technika, jízda. Jízdy z každé skupiny, kterou chcete vrátit.

Ceník přezkoušení:
Sk. B 1500,-
Sk. C 2000,-
Sk. D 3000,-
Sk. E 500,-
Městský úřad 700,-

Rychlokurz
Po domluvě je možné dle zákona zvládnout kurz v nejkratší možné době.
B - 14 dní
C - 9 dní
D – 7 dní
Cena rychlokurzu je u každé skupiny o 2.000,- dražší, než je cena klasického kurzu dané skupiny.

Množstevní sleva
5 žáků: 5% z ceny
10 žáků: 10% z ceny

Kondiční jízdy
Kondiční jízdy se vztahují na řidiče, který už vlastní řidičský průkaz. Dlouho nejezdil a obává se potíží při jízdě vozidlem. Je dobré vyzkoušet si jízdu s učitelem. Do té doby, než si zase bude řidič věřit. Kondiční jízda trvá 45 min. / 450,-

Školení
Referentské školení: osoba 150,-
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Školení řidičů – tel.: 724313911, 607949573

Pravidelné školení: 800,-
Pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče bude následovat nejpozději do roka po vydání nového profesního průkazu a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Je třeba upozornit řidiče, že není vhodné nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí střediska musí 5 pracovních dní předem oznámit krajskému úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.
Vstupní školení: 25000,-
Řidiči získají nový profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

Rozsah školení s ohledem na skupiny a věk řidiče je uveden v této tabulce:
Věk
182123
C, CE280240140
D, D+E-280140
C1, C1+E140140140
D1, D1+E-140140